1BGYD

Български младежи на 74-та сесия  на ООН

30.09.2019

Соня Мачорска

   Българските младежки делегати към ООН с мандат 2019-2020 година - Богомила Корманова и Минко Даскалов, ще участват в 74-та сесия на Трети комитет на Общото събрание на ООН, съобщи Ралица Диканска, координатор на Програма „Български младежки делегати към ООН”. От първи до 14 октомври,  за тринадесета поредна година, делегатите ще изразят мнението на българската младеж на най-високо международно ниво.

    В рамките на работната си визита младежките ни делегати ще отправят официално изказване пред Трети комитет. В своята реч те ще наблегнат на приоритетните области за мандата си – качествено образование и заетост, които младите хора на България определиха чрез анкета, базираща се върху Програмата за действие за младежта на ООН. Над 1200 млади българи се включиха  и изразиха своите виждания по редица въпроси, като мнозина от тях предложиха и конкретни действия за справяне с предизвикателствата. 

   Богомила Корманова и Минко Даскалов ще организират съпътстващо събитие на тема: „Достойна работа със смисъл“, заедно с колегите си младежки делегати от Република Ирландия. Събитието ще се фокусира  върху работата на Бъдещето и какви умения е нужно младите хора да притежават - не само за да допринасят за една по-зелена икономика, но и за да отстояват своите права и достойнство, както и да постигат баланс между работата и своя живот извън нея.

   Младежките делегати ще се включат и в преговорите по нова Младежка резолюция, която се приема на всеки две години от Общото събрание на ООН, като по този начин ще отстояват правата и интересите на българските младежи на най-високо ниво.

   Участието на младежките делегати в сесията на Трети комитет на Общото събрание  се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България.

    Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е една от най-успешните подобни програми в световен мащаб. В България тя се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи и партньори от неправителствения сектор. 

3 NJKL