Сряда, 13 Ноември 2019
 

През месец януари 2009, ФЦЦ извърши следните дейности

ФЦЦ продължи складирането на инертни материали от фракции 0-4,4-10,10-20 в Свободна безмитна зона. ФЦЦ продължава сглобяването на монтажната кран-ферма за отворите на неплавателния канал в близост до Устой А -2.
Бе завършен резервния бетонов възел, както и новата отоплителна система за инертните материали.
Нивото на преместването в неплавателната зона бе завишено за да се избегне риск от наводнение, поради високото ниво на река Дунав.
Всички шпунтови ограждения бяха напълно завършени и издигнати до теоретично ниво.
Арматурните скелета за пилотите на РВ-1, РВ-2 и РВ-3 бяха завършени и са складирани в Съоръжението за стоманобетонни елементи, готови да бъдат използвани на обекта.

 
EU
44704