Вторник, 12 Ноември 2019
 

Продължават довършителните работи по Дунав мост Видин-Калафат, 01.03.2013
   Изцяло приключи изграждането на дренажната система на моста, включваща монтажа на отводнителни тръби под връхната конструкция на моста и изграждането на каскада на българския бряг при устой А2. Предстои направата на резервоар-утайник за отпадните води от транспортното съоръжение.
   Продължава монтажът на оставащите странични защитни елементи при последния стълб  РВ12.
Продължава изгражданвето на двустранното осветление на моста и контактната мрежа за жп линията, като успоредно с това  в кутията на връхната конструкция се монтират скарите за високотоковите и слаботоковите кабели.
   При специално пригодени условия заради продължителните валежи фирмата-изпълнител FCC Construccion извършва подготовката  за хидроизолация на трасето за железопътния транспорт. След полагане на хидроизолацията, ще бъде положен 3-сантиметров асфалтов слой и веднага след това ще започне насипването на баластовия килим и поставянето на релсо-траверсната скара.
   Продължава поставянето на парапети и защитни мантинели, направата на бордюри. След което предстои асфалтирането на шосейните платна, сигнализацията и пр.
Продължава и укрепването на румънския бряг с  ломен камък.

 
EU
44196