Вторник, 12 Ноември 2019
 

Дейности на ФЦЦ по проекта Дунав мост Видин – Калафат 01.09.2008


Към 01.09.2008 ФЦЦ работи по изграждане на временните съоръжения, които трябва да бъдат готови преди започване на същинското строителство. Основните дейности са съсредоточени в халето за сглобяеми елементи, намиращо се в Свободна безмитна зона, Видин.
Тези дейности са: По Договор 1 :
• Изграждане на метални халета и подготовка на кофражите за сглобяемите елементи за изграждане на основния мост
• Изграждане на метални халета за производството на арматурата, необходима за различни стомано-бетонни елементи
• Изграждане на кулокран
• Действащ кантар за тежки товари
• Действащ главен бетонов възел и построяване на втори такъв
• Построяване на пристанищното съоръжение, което ще бъде използвано за товаренето на сглобяемите елементи и други материали на речни кораби
• Подготовка на площадките за складиране на различни видове материали
( инертни материали, кофраж, метални шпунтове, сглобяеми елементи и др.), разстилане на инертните материали, изравняване и валиране
• Складиране на инертни материали за производството на ст.бетоннни елементи
• Карелон (подвижен портален кран), готов за работа – за преместване на сглобяемите елементи от мястото на производство до площадката за складиране и до пристанищното съоръжение
По договор 3:
- Работа по изграждането на отводнителните канали
- Отнемане на горния хумусен слой за започване на земните работи
- Земни работи по изграждане на насипите
- Водостоци и преместване на подземните комуникации
ФЦЦ извършва също допълнителни временни дейности извън Съоръжението за сглобяеми елементи, като например, временна дига за достъп до мястото за изграждане на стълб от моста в неплавателния канал, както и реконструкция - усилване на пътя Видин-Антимово в участъка между Свободна безмитна зона и строителната площадка на моста.
 
EU
44198