Сряда, 13 Ноември 2019
 

24-часова работа на Дунав мост Видин-Калафат, 4.11.2011

       68% от строителните работи по изграждането на Дунав мост Видин-Калафат, предвидени по договора, вече са изпълнени. Производствената база за нуждите на строителството на моста, разположена на територията на „Свободна зона Видин” ЕАД, функционира с пълен капацитет. Произведени са 396 (от общо 479) елемента за връхната конструкция на моста, като 320 от тях вече са монтирани. Продължава монтажът на най-големите елементи в конструкцията над плавателната част на реката. Завършено е изцяло пилотното фундиране на моста. Завършени са осемте опорни стълба, основната връхна конструкция над неплавателния участък на реката и устоите на българския и на румънския бряг, като продължават работите по изграждане на страничните платна. Завършени са фундирането и стълбовете на подходната жп естакада, в ход е изграждането на връхната й конструкция. Продължава изграждането на насипите за пътния и железопътния подходи към моста. В плавателната част на реката е завършено изграждането до пълна височина на три от четирите опорни стълба с пилони и в настоящия момент работите са съсредоточени върху строително-монтажните дейности на румънска територия. Изграждат се косите подпори към стълбовете и предпазните елементи на мостовите опори срещу удари на кораби. Продължават брегоукрепителните работи около устоя на моста на румънския бряг и се извършват кофражни работи за изливането на връхната конструкция между устоя и междинната опора.
Изпълнени са и 72% от работите по договора за прилежащата инфраструктура към моста. Завършено е в основни линии строителството на всички пътни и жп надлези „Кошава”, „Ново село”, „Кула”, Брегово” и при влизането във Видин по път Е79. Изградени са новите сгради на товарна и пътническа гара Видин и се изпълняват довършителни работи. Извършена е рехабилитация на 7,5 км жп линия и завършва изграждането на железопътната линия към моста и съответните работи по контактната мрежа за електрификация. В момента строително-монтажните дейности са съсредоточени в реконструкцията на тягова подстанция Видин, изпълнение на инсталациите за телекомуникации, сигнализация и безопасност и асфалтовите работи по надлезите и подходите към тях..

 
EU
44691