Четвъртък, 21 Ноември 2019
 

С много любов за едно добро сътрудничество между Румъния и България, 07.10.2010

   С тези думи на румънския министър на транспорта и инфраструктурата г-жа Анка Боаджиу приключи двустранната срещамежду нея и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България г-н Александър Цветков на строителните площадки на Дунав мост Видин-Калафат на двата бряга на реката. 
     Високопоставените гости и придружаващите ги лица разгледаха производствената база на FCC Construccion, разположена в Свободна Безмитна зона, където се изливат елементите за връхната конструкция на моста в плавателната и неплавателната част на Дунав, както и за пътните надлези от прилежащата инфраструктура. Делегацията разгледа и строителството на моста, което към момента е изпълнено над 50%, по думите на министър Цветков. Интерес  предизвикаха строителните технологии и строителните дейности – както по връхната конструкция, така и различните етапи от изграждането на стълбовете в плавателната част на реката.
На румънския бряг бе наблюдано строителството на прилежащата инфраструктура.
На срещата между двамата министри бяха обсъдени възможностите за приключване на обекта в края на 2011 година.

 
EU
45195