Четвъртък, 21 Ноември 2019
 

"Дунав мост 2 може да бъде завършен през 2011 година и въведен в експлоатация през 2012" , 14 .07. 2010, Радио „Видин”

"Дунав мост 2 може да бъде завършен през 2011 година и въведен в експлоатация през 2012" , 14 .07. 2010, Радио „Видин” Трето заседание на българо-румънския подкомитет за наблюдение на проекта за изграждането на Дунав мост 2 се проведе в Калафат, в което участваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и Еузебио Пистру- държавен секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния. По време на срещата бе обсъдена стратегията за развитие на проекта и възможността за удължаване на финансовите меморандуми до две години. Представен бе напредъкът в изграждането на инфраструктурното съоръжение, част от трансевропейски коридор № 4. В центъра на дискусиите бяха критичните за графика на завършване на обекта въпроси, които биха могли да доведат до нови забавяния на строителния процес и до невъзможността да се спази пусковият срок.
    Радио Видин потърси позицията по тези въпроси на ръководителя на Звеното за управление и изпълнение на проекта от българска страна - инж. Симеон Евтимов.

Радио Видин: Кои са проблемните моменти, които биха довели до забавяне на строителството на Дунав мост 2?

Симеон Евтимов: Очертаха се 4 групи проблеми, които могат да се окажат критични за завършването на моста, и те са: срокове за завършване на строителството, договорно обезпечаване, въвеждане в експлоатация на обекта и съвместно управление на транспортното съоръжение
.
Радио Видин: Бихте ли ги изяснили в детайли?

Симеон Евтимов:  На първо място работните програми за строителството на Дунав мост 2 на България и Румъния се разминават с 6 месеца, а тяхната синхронизация е изключително важна, за да кандидатстваме пред ЕК за удължаване на срока на действие на финансовите меморандуми по ИСПА. Българското министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията възприе реалистичен подход и смята, че обектът може да бъде завършен през 2011 година и да бъде въведен в експлоатация през 2012. Още през тази седмица започват срещи между представителите на Звената за управление и изпълнение на моста
.
Радио Видин: Фирмата- изпълнител поиска терени на концесия, от които да добива инертни материали. И изтъкна този фактор като един от основните проблеми за забавянето на строителните дейности. Решен ли е този въпрос?

Симеон Евтимов: За съжаление- все още не. Проблемът с доставките на материали си остава и това представлява риск. Но министерството на транспорта оказва институционална подкрепа на строителя и смятаме, че ще се намери приемливо решение.

Радио Видин: Пречка за строителството ли са високите води на Дунав през този сезон?

Симеон Евтимов: Категорично не! Високите води на реката са предвидим фактор и не могат да бъдат оправдание за забавянето
.
Радио Видин: Да продължим с останалите групи фактори...

Симеон Евтимов: Втората група причини, която би могла да доведе до забавяне на строителните дейности, е договорното обезпечаване. Изграждането на Дунав мост 2 е свързано със сложна система от договори, като само от българска страна те са пет, без да се смята финансирането - проектиране, строителство, надзор, контрол, техническо съдействие по инженеринг и управление. Всички тези договори също трябва да се удължат, в съответствие с новите срокове за Дунав мост 2 и това трябва да стане преди септември 2010, когато България и Румъния ще кандидатстват пред ЕК.
Третият момент е свързан с въвеждането на обекта в експлоатация и трудността тук идва от факта, че той се намира на територията на две държави. Вече има създадена смесена работна група от националните органи за строителен контрол. Железопътните системи трябва да бъдат изпитани и сертифицирани по европейските критерии.
На четвърто място е въпросът със съвместната експлоатация и поддържане на моста. Тя има отношение към условията за финансиране на проекта по финансовия меморандум от българска страна. Още от миналата година двете страни работят съвместно, подпомагани от международен консултант, по споразумение за създаване на българо-румънска компания за управление и стопанисване на моста
.
Радио Видин: За кога е насрочено следващото заседание на смесения подкомитет за наблюдение на Дунав мост 2 и къде ще се проведе то?


Симеон Евтимов: За втората половина на месец октомври, а на ротационен принцип домакин този път би трябвало да е Видин.

 Александър Русев

 
EU
45206