Сряда, 13 Ноември 2019
 

Мост към бъдещето, 18.07.2011

Така нарекоха грандиозния строеж на Дунав мост Видин-Калафат 80 български инженери, които се запознаха с хода на строителството му.

Инженер Митко Хаджиев от FCC Construccion представи подробно пред специалистите етапите от строежа на трансграничното железопътно съоръжение. Представители на регионалните структури на Камарата на инженерите от инвестиционното проектиране в Плевен, Враца, Русе и Силистра наблюдаваха с особен интерес различни дейности от мостостроенето, като: армиране на сегменти за връхната конструкция в плавателния участък на Дунав, транспортиране на готови елементи по вода, различни строително-монтажни дейности в навигационния канал на реката при стълбове РВ9, РВ10, РВ11 и РВ12.

Към момента в производствената база на FCC Construccion продължава производството на големи сегменти за моста и на канавки за прилежащата инфраструктура. Приключи изливането на всичките 152 защитни елементи за колоните от навигационния канал на Дунав, повече от половината от които са монтирани. Продължава изграждането на връхната конструкция на моста в плавателния участък, доизграждането на колоните при стълбове РВ10, РВ11 и РВ12 и оформяне на земните откоси при стой А3 (на румънския бряг).

По прилежащата инфраструктура продължава доизграждането на железнопътното трасе и железопътните надлези.


 
EU
44678