Четвъртък, 21 Ноември 2019
 

Защитни елементи на последния стълб от Дунав мост Видин-Калафат, 20.01.2012

    Започна монтажът на защитните елементи от удари на кораби при последния стълб от Дунав мост Видин-Калафат. Стълб РВ12 е най-близкият до румънския бряг. Общо по 19 двойки от защитните елементи  ще бъдат монтирани при четирите колони на моста в плавателния участък на реката. Елементите, всеки с тегло от 80 до 120 тона, се произвеждат в производствената база на фирмата-изпълнител на Проекта FCC Construccion, разположена в Свободна Безмитна зона – Видин.

   До момента при стълб РВ9 са монтирани девет двойки от защитните елементи, при стълб РВ10 – 12 и при стълб РВ11 – 14 двойки.

   Продължава монтажът на сегментите от връхната конструкция на моста при стълбове РВ9 и РВ10. Общо 178 такива сегменти с тегло до 240 тона ще изграждат тялото на моста в плавателния участък на Дунав. В неплавателната част на реката техният брой е 650.

   Продължава и монтажът на вантите при първите два стълба в плавателния участък на Дунав – 11 двойки са монтирани на стълб РВ9 и пет – на РВ10. На всяка от четирите колони в навигационния канал на реката ще има по 13 двойки ванти.

   Продължава изграждането и на връхната жп конструкция на подстъпите към моста.

   Договорът за изграждане на моста към края на декември 2011 година е изпълнен 72%, като за строителството е платена 86,1% от договорената сума.

   Договорът за изграждане на прилежащата инфраструктура към моста на българска територия  е изпълнен 88%. Почти завършени са всички пътни и железопътни надлези, железопътното и пътно трасета. Строителството сега е съсредоточено върху довършителни работи на сградите на Пътническа гара Видин и Нова гранична товарна гара, реконструкция на Тягова подстанция Видин, завършване на насипите за  пътните и железопътни надлези, монтаж на парапети на пътните платна и надлезите и др. За изпълненото строителство е платена 76,8% от договорената сума.

 
EU
45205