Вторник, 12 Ноември 2019
 

На 3000 км от Испания, 19.03.2011

      Студенти от Политехническия университет в Мадрид осъществиха първата си задгранична практика на строежанаДунав мост Видин-Калафат. Младите кандидат-инженери от специалността „ Пътища, канали и мостове”, която изучават вече пета година, с голям интерес наблюдаваха изградената  връхна конструкция на моста в неплавателния участък на реката и начина на предварително напрягане на сноп от високоякостни въжета и замонолитване на  въжетата чрез инжектиране под налягане  на циментов разтвор, за която дейност трябва да подготвят курсови работи.

        Много голям интерес у тях предизвика монтажът на кран-фермата при стълб РВ9 за големите сегменти в плавателния участък на Дунав, както и всичко, изградено до момента – пилоти, ростверки, колони и пилони от стълбовете в навигационния канал на реката.

       Всяка година строежът на Дунав мост Видин-Калафат се посещава от студенти по различни инженерно-строителни специалности.

 
EU
44204