Четвъртък, 21 Ноември 2019
 

Германско посещение на строителната площадка на Дунав мост между Видин и Калафат, 20.10.2012

     По време на посещението си  Волфганг Мичел, отговарящ за България във Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Германия , изрази своето задоволство,  че последните технически затруднения,  свързани със завършването на моста, са решени и че дейностите ще бъдат завършени, колкото е възможно по-скоро. 

   Посещението на г-н Мичел на моста се прави във връзка  с обиколка на различните проекти, които Германия е ангажирана  да изпълни в Румъния и България. Интензивните подготвителни процеси  означават, че тези проекти все още  продължават дори и след официалното приключване  на двустранното сътрудничество.

   Г-н Мичел заяви, че е особено впечатлен  от мащаба  на този строителен проект и е щастлив да види, че германските фондове са добре инвестирани  и допринасят за този престижен проект, който предвижда дългоочакваната връзка към  Централна и Западна Европа.

   Германското сътрудничество  за развитие е насочено към подпомагане процеса  на трансформация на България, а също така за регионалните усилия за стабилност на Балканите. За тази цел , участието на Германия е фокусирано  главно на професионалното обучение, устойчиво икономическо развитие и инфраструктура (транспорт и общински услуги). С присъединяването на България  към Европейския Съюз  на 1 януари 2007,  бяха поети окончателни  ангажименти  от федералния бюджет на Германия през 2006г.

 
EU
45184