Вторник, 12 Ноември 2019
 

Европейска мечта и европейско бъдеще, 28.05.2011

     Така Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България определи значението на  единствения по рода си в България вантов шосеен и железопътен мост  при Видин-Калафат,  изграждан от испанската фирма FCC Conctruccion, след посещението на  грандиозния строеж на съоръжението и прилежащата инфраструктура. 

    Над 70 инженери от регионалните представителства на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране от цялата страна се запознаха  с техническите  детайли при  изграждането на втория мост над река Дунав. Специалистите посетиха производствените халета за изливане на стоманобетонните конструкции, пристана, от който те се транспортират за монтаж до съответния обект в плавателния участък на Дунав, работната площадка за изграждането на моста и производствената лаборатория.

   Особен професионален интерес беше проявен към уникалната технология на изграждането на  моста, процесът на монтиране на сегментите -  както в плавателния, така и в неплавателния участък на реката, и предстоящото изграждане на вантовата конструкция.

   Видин е предпочетен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за провеждане на поредното си заседание на Управителния съвет заради строежа на Дунав мост Видин-Калафат, тъй като в България има само един вантов пешеходен мост в Кърджали. Шосеен или железопътен няма.

 
EU
44195