Вторник, 12 Ноември 2019
 
Видео
Разходка по моста 15.07.2013
 
Алуминиево-термитни заварки по жп трасето на моста 14.4.2013
Разходка по моста 10.06.2013
Изливане на място на ограничителни бордюри на моста при стълб РВ12 10.03.2013
Направа на релсов път по жп трасето на моста 06.4.2013
Изглед към моста 10.02.2013
Монтаж на защитен елемент при стълб РВ12 24.02.2013
Изглед към моста, 9.12.2012
Монтаж на сигнални светлини на стълб РВ9, 16.12.2012
Монтаж на последния сегмент от връхната конструкция на моста при стълб РВ12 (откъм румънския бряг), 01.09.2012
Строителни дейности по моста, 09.10.2012
Асфалтиране на директното трасе към моста
Монтаж на ванти при стълб РВ12, 29.08.2012
Направа на средната диафрагма на защитните елементи при стълб РВ9
Строителни дейности по моста
„Юлангело” пяха за кадем на моста, 17.07.2012
Бетониране на диафрагма при стълб РВ12
Строителни дейности по моста, 10.06.2012
Изглед към моста, 17.06.2012
Строителни дейности по моста, 13.05.2012
Строителни дейности по моста, 03.06.2012
Бетониране на етап от пътната плоча на връхната конструкция на моста в плавателния участък на реката 18.03.2012
Строителни дейности по моста, 28.03.2012
Изглед към моста 12.02.2012
Монтаж на защитен елемент при стълб РВ12 03.03.2012
Строителни дейности по моста 11.12.2011
Строителни дейности по моста 16.01.2012
Строителни дейности по моста 4.12.2011
Строителни дейности по моста 11.12.2011
Монтаж на голям сегмент за връхната конструкция на моста при стълб РВ9 (в плавателния участък на Дунав) 06.11.2011
Строителни дейности по моста 20.11.2011
Транспортиране на готов сегмент с кран карелон 06.11.2011
Транспортиране на голям сегмент за връхната конструкция на моста 06.11.2011
Подготовка на крановата инсталация за монтаж на сегменти за връхната конструкция на моста при стълб РВ10 18.08.2011
Монтаж на сегменти при стълб РВ10 04.09.2011
Земни работи по директното трасе на моста 18.08.2011
Напрягане на конструкцията на моста 18.08.2011
Монтиране на подкос за доизграждане на сегментите 14.08.2011
Добив на насипни материали за прилежащата инфраструктура към моста 18.08.2011
Бетониране на етап от наклонена колона при стълб РВ10 01.08.2011
Бетониране на елементи от връхната конструкция при стълб РВ9 02.08.2011
Монтаж на първия сегмент от връхната конструкция на моста при стълб РВ9 (в плавателния участък на Дунав), 22.05.2011
Армиране на пътната плоча от връхната конструкция на моста, 19.06.2011
Бетониране на етап от колона при стълб РВ11, 31.03.2011
Бетониране на етап от наклонена колона при стълб РВ9, 17.04.2011
Строителни дейности на моста, 30.03.2011
Производство на голям сегмент за моста, 31.03.2011
Бетониране на сглобяем защитен елемент за моста, 12.01.2011
Изпълнение на участък от пътната плоча на моста, 18.01.2011
05.12.2010 - Бетониране на наклонена колона при стълб РВ9
19.12.2010 - Заготовка на арматура в арматурния цех на FCC
14.11.2010 - Бетониране на втори етап от пътната плоча на моста
16.11.2010 - Приключи монтажът на последния сегмент от връхната конструкция
31.10.2010 - Монтаж на пешеходна пасарелка и профилиране на баластовото легло по жп трасето при Товарна гара - Видин
7.11.2010 - Изливане на последния ростверк от моста при стълб РВ12
15.10.2010 - Бетониране на етап от ростверка при стълб РВ11
24.10.2010 - Строителни дейности по надлезите при пътен възел Ново село
26.09.2010 - Бетониране на устой А3 (на румънския бряг)
11.10.2010 - Направа на пробни чакълести пилоти при подходите на моста
08.09.2010 - Геоложки сондажи по прилежащата инфраструктура
14.09.2010 - Преместване на кран-фермата от РВ4 на РВ5
18.08.2010 - Армиране на ростверк за устой А3 (на румънския бряг)
05.09.2010 - Монтаж на релсов път с пътепоставач УК
04.07.2010 - Алуминиево-термични заварки по жп трасето
16.08.2010 - Монтаж на двойка защитни елементи за фундамента при стълб РВ9
27.06.2010 - Направа на пилот при устой А3 на румънския бряг
04.06.2010 - Монтаж на сегменти при стълб РВ2
26.05.2010 - Строителни дейности в плавателната част на Дунав
01.06.2010 - Направа на първи изливен пилот при Устой 3 (на румънския бряг)
12.05.2010 - Направа на свързващия елемент в първия отвор на моста
13.05.2010 - Напрягане на долните въжета за връхната конструкция на моста
23.04.2010 - Монтаж на сегменти в първи отвор до Устой 2
27.04.2010 - Бетониране на втори етап на ростверк при стълб РВ 9
15.04.2010 - Бетониране на сегмент за моста
14.04.2010 - Монтаж на новия релсов път
07.04 2010 Изграждане на връхната конструкция при жп надлез Брегово и жп надлез Кошава
09.04 2010 Демонтаж на шпунтово заграждение при стълб РВ2

 
EU
44187