Българо-румънски религиозен туризъм

Соня Мачорска

Заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Трансгранично религиозно наследство“ се проведе във Видин. Проектът се изпълнява съвместно с Университета в Крайова и се съфинансира от програма „Интеррег V-A България Румъния“ и правителствата на България и Румъния. Общата му цел е да популяризира областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Търново и Русе (България) и окръзите Олт, Долж и Мехединци (Румъния) като дестинации за религиозен туризъм и да превърне поклонничеството в нов трансграничен туристически продукт, както и да създаде условия за увеличаване на броя на нощувките в манастирите, предлагащи места за настаняване.

В рамките на Проекта са създадени електронна платформа, мобилно приложение за смартфони, документален филм, туристически пътеводител и шест кратки видеа, представящи религиозното наследство на България и Румъния. По време на Проекта бяха проучени религиозните обекти, както и възможностите за настаняване и изхранване в или около манастирите в трансграничния регион между България и Румъния. Тези проучвания залягат в основата на съвместна стратегия за насърчаване на развитието на религиозен туризъм и за разнообразяване на религиозните маршрути на двата бряга на Дунав.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!