Общините решават за участъци без винетки

Соня Мачорска

Областният управител Момчил Станков проведе работна среща във връзка с винетните такси по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Пресцентъра на Областна администация – Видин. Срещата беше с представители на общините и Областно пътно управление . Обсъдено бeше въвеждането от 01.03.2020 г. на тол таксите по републиканската пътна мрежа и възможностите за освобождаване на пътни участъци от винетна такса.

Представителят на Областно пътно управление – Видин запозна присъстващите с писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“, с което се дава възможност на общините да отправят предложение до АПИ за изваждане на участъци от републиканската пътна мрежа от списъка на републиканските пътища, за които се събира винетна такса. Уточнено бе, че финансирането на ремонта и поддържането на изключените участъци ще бъде за сметка на общините. Средствата за поддържане на съответните участъци за една календарна година, следва да бъдат съотносими към вече определения размер, с който участва АПИ в съвместното финансиране на пътищата от републиканската пътна мрежа, а именно: за текущ ремонт на пътища от I, II и III клас – 5 000 лв., а за зимно поддържане, съответно: за I клас – 3 000 лв./км, за II клас – 2000 лв./км и за III клас – 1000,00 лв./км без ДДС. Обсъден бе и вариант, в който даден участъкът от републикански път да бъде преобразуван в общински.

Областният управител Момчил Станков отбеляза, че очаква общините да защитят интересите на живеещите на територията на съответната община жители, като в едноседмичен срок изпратят до АПИ своите предложения за изваждане на участъци.

Снимка: Пресцентър Областна администрация

error: Content is protected !!