Добрата молитва – да се помолим днес в 12:00 заедно!

Когато Учителя е дал тази молитва, е казал: От сега нататък тази молитва ще се чете от всички същества в цялата вселена.

При всички тези моменти, интензивната молитва, вече визираните молитви, молитва от сърце и визуализацията на оцеляването, вразумяването на човечеството и реализацията на Царството Божие на Земята трябва да бъде максимална, ако искаме да се справим с възникналата ситуация. Това е така, защото само чрез Божествена подкрепа и проява на висша духовна разумност, и научна адекватност и мощен съзнателен себеконтрол на ниво държава и отделен човек, имаме шанс да се справим.

Добрата молитва

Господи, Боже наш, благи и небесен Баща, който си ни подарил живот и здраве, за да Ти се радваме.

Молим ти се, изпроводи ни Духа Си, да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление. Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето име и да Те славословим винаги. Осветявай духа ни, просвещавай сърцето и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления. Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост. Живота си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй. Помагай ни и ни съдействай, да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина. Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето име, да е за успеха на Царството Ти на земята. Храни душите ни с небесния Си хляб, укрепявай ни със силата Си, за да успяваме в живота си. Като ни даваш всички Твои благословения, приложи и любовта Си, да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи царството, силата и славата завинаги. АМИН.

( https://facebook.com/astrofilip)

error: Content is protected !!