Срещу дискриминация в спорта

Днес Сдружение „Бокая“ представи във Видин своя проект „Честна игра“ – инициативата за спортсменско поведение, равнопоставеност между половете в спорта и влиянието на обиден език, което изключва всички форми на насилие, основано на пола. Презентация на проекта направи Борис Недялков, председател на сдржението, заедно с Валери Недялков и Мирослав Людмилов – членове на екипа.

Проектът „Честна игра“ се изпълнява в партньорство с Фондация „Ресурсен център Билитис“ и финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Проектът адресира проблем, за който у нас не се говори: дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в спорта.

Мерките за справяне с насилието, основано на пола в спорта са неразделна част от мерките за справяне с насилието срещу жени и обхващат както професионалните, така и непрофесионални спортни дейности на всички възрасти и нива съгласно препоръка отправена от Международната работна група за жените и спорта .

Подходът на проекта е чрез информиране, активизация, промяна в разбиранията и поведението, да развива активна гражданска позиция за справяне с този проблем. Чрез него уязвими лица (дискриминирани и жертви на насилие, основано на пола в спорта) ще бъдат овластени да говорят за проблема.

Проектът въвежда и стандарт на работа (Правила за превенция на насилието, основано на пола в спорта), базиран на международни добри практики, утвърден с подкрепата на институции (Министерство на младежта и спорта и НСА) и промотиран сред всички свързани със спорта.

Основните дейности са: Бърза оценка на ситуацията чрез онлайн изследване като основа за разработване на стратегическа комуникационната кампания и застъпничество за нови политики. Създаване и разпространение на Наръчник с Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта, съгласуван и утвърден от Министерство на младежта и спорта. Обучения за спортни журналисти (50 от цялата страна) и информационна кампания, насочена към спортисти (5000), спортни клубове (100+) и широката общественост (500000).

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!