Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

Правителството одобри Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“ (ДВ, бр. 62 от 2002 г.; изм., бр. 37 от 2018 г.), съобщиха от Пресцентъра на МС.

Преобразуването на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ се предлага въз основа на положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно Протокол № 7 от заседание на Акредитационния съвет, проведено на 09.04.2020 г.

След закриването на факултет „Авиационен“ от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ и преминаването на дейността му в структурата на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в изпълнение на т. 18 от Решението на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски““, обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., в настоящата структура на Националният военен университет „Васил Левски“ има два факултета, което не съответства на наложилите се стандарти и критерии за наименованието „университет“ и неговото функциониране и съществуване.

Предлага се факултетът в гр. Велико Търново да бъде преобразуван в два факултета с наименования, съответно „Сигурност и отбрана“ и „Логистика и технологии“. В двете нови основни звена на Университета в гр. Велико Търново ще се провежда обучение на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“ в професионално направление „Военно дело“ и на студенти по други специалности и професионални направления, по които университета има получена акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Закриването на факултет „Авиационен“ от състава на Националния военен университет „Васил Левски“ в изпълнение на горепосоченото решение на Народното събрание освен, че налага оптимизирането на структурата на университета с цел по-пълно и по-качествено изпълнение на всички възложени му функции и присъщи дейности, но налага и прецизирането на т. 7 от Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, обн. ДВ, бр. 62 от 2002 г., изм., бр. 37 от 2018 г., както и отмяната на т. 4 от Приложението към т. 4 на това решение, определяща недвижим имот в землището на Долна Митрополия, предоставен в управление в настоящия момент на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, вместо на Националния военен университет „Васил Левски“.

Снимка: НВУ „Васил Левски“

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!