Близо 22 000 безработни ще започнат работа през 2022 г.

Близо 22 000 безработни ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2022 г., а 10 600 души ще бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Документът беше одобрен на днешното заседание на правителството, съобщиха от Пресцентъра на Министерски съвет.

Планираният брой на субсидираните работни места ще се увеличи със 7728 или с 53% в сравнение с 2021 г. Финансирането на заложените дейности в Плана ще е в рамките на 123 млн. лв. В резултат от изпълнението му се очаква коефициентът на безработица през 2022 г. да е 5%.

Трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост при пълен работен ден ще е най-малко 710 лв. на месец, колкото е минималната заплата в България от 1.04.2022 г. През 2022 г. субсидията, която държавата осигурява на работодателите за изплащането на трудовите възнаграждения на безработни, наети по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, се увеличава от 550 лв. на 650 лв. на месец. При осигуряване на работа на безработен с виеше образование месечната субсидия ще е равна на 700 лв. Останалата част от заплатата ще се осигурява от работодателя.

Увеличава се трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ (от 800 лв. на 860 лв.), на младежките медиатори към общините (от 830 лв. на 890 лв.), на психолозите (от 950 лв. на 1010 лв.), на мениджърите на случай (от 900 на 960 лв.). Заплатите на ромските медиатори със средно образование ще се повишат от 750 лв. на 810 лв., а на висшистите – от 800 лв. на 890 лв.

Средствата, които безработните могат да получат за транспортни разходи за представяне пред работодател в друго населено място, ще се увеличат от 130 лв. на 142 лв.

По двугодишния план на държавното предприятие Българо-германски център за професионално обучение ще бъдат обучени 2 077 безработни от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда. По регионални програми за заетост на 28-те области ще бъдат наети общо 9 150 безработни. За проект „Красива България“ през 2022 г. са осигурени 5 млн. лв. Проектът ще осигури общо заетост на 250 лица и обучение на 200 лица. По проекти на социалните партньори 6 269 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!