Административен съд – Видин отмени решения на Общинския съвет

Административен съд-Видин ОТМЕНИ решения, взети с протокол № 14/30.12.2021 г. на Общински съвет Видин, както следва: Решение №184 за приемане на изменен и допълнен поименен списък за капиталови разходи на Община Видин за 2021г.; Решение №186, с което е прието изменение и допълнение на Наредба на ОбС-Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Решение №187, с което е прието изменение и допълнение на Наредба на ОбС-Видин за определяне размера на местните данъци на територията на община Видин, като незаконосъобразни, съобщиха от Пресцентъра на Съда.

Решенията на съда подлежат на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута . Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта за обикновените хора. Дарението може да се направи независимо в каквато и да е валута. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

 

error: Content is protected !!