Правят аптечна карта на България

В Областна администрация Видин се проведе заседание на назначената от министъра на здравеопазването междуведомствена комисия за разработване на Областна аптечна карта за област Видин, съобщиха от Областна администрация. Заседанието беше председателствано от Шишман Чаушев заместник областен управител на област Видин.

Областната аптечна карта следва да се разработи от комисията и да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец октомври 2022 г. Изготвянето на документа се извършва по утвърдена методика от ресорното министерство, разписваща набирането и обработването на необходимите данни. Целта на областната аптечна карта е да се проследи актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности в областта и обезпечеността с работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти.

В междуведомствената комисия участват представители на РЗИ, РЗОК, Регионална фармацевтична колегия – Видин, Регионална колегия на Българска асоциация на помощник-фармацевтите, представител на Българска асоциация за закрила на пациентите и представители на общините на територията на област Видин.

По време на днешното заседание, участниците докладваха за извършената предварителна подготовка във връзка с разработването на областната аптечна карта и събраните до момента данни от общините, РЗИ и РЗОК.

Областната аптечна карта ще съдържа данни за географско-демографската характеристика на областта, здравно-демографската характеристика на населението в областта, структура и потребление на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на област Видин.

Към областната аптечна карта ще бъде приложено и становище, изготвено по разписаните, от министерство на здравеопазването, ред и критерии, относно необходимия минимален брой аптеки, както и необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта. Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната аптечна карта.

Снимка: Областна администрация – Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!