Пари за ремонти и нови здравни кабинети в Община Видин

Разпределението на допълнително отпуснатата на Община Видин от държавата субсидия в размер на 655 000 лв. за капиталови разходи, бе гласувано днес от Общинския съвет, съобщихаот Пресцентъра на Община Видин. Одобрени бяха и други допълнения и корекции в Поименния списък за капиталови разходи. С това решение се осигуряват средства за ремонт на училища, на общинска инфраструктура, както и на помещения за здравни кабинети в 17 населени места.

С промените в Поименния списък за капиталови разходи се предвиждат средства: за ремонт на входното стълбище и на покрива на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – общо 65 000 лв.; за изпълнение на инженеринг на кухненски блок в ГПЧЕ „Йордан Радичков“, за нуждите на Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня – допълнителни 60 000 лв.; за ремонт на алеята в Крайдунавския парк от Колодрума до Речна гара – 135 438 лв.; за ремонти на улица „Железничарска“ в град Видин – 309 000 лв., на улица „Лило Панов“ в кв. „Акджамия“ – 30 000 лв., на околоблоково пространство и паркинг в ж.к. „Бонония“, бл. 12 – 15 000 лв.; за доставка и монтаж на водогреен котел за Основно училище „Любен Каравелов“ – 48 000 лв. В актуализацията са включени средства за извършване на ремонти на две училища в град Дунавци – ОУ „Христо Ботев“ (211 180 лв.) и Професионална гимназия по селско стопанство „Г. М. Димитров“ (228 799 лв.). Те са осигурени след подадени от учебните заведения проекти пред Министерството на образованието и науката, които са били одобрени за финансиране.

В първоначалния списък за капиталови разходи, приет от Общинския съвет на 15.04.2022 г., бяха заложени средства за обособяване на здравни кабинети в 16 населени места в Общината. Сега се отпускат по 15 000 лв. за ремонт, обзавеждане и оборудване на помещения за здравни кабинети и в останалите села – Акациево, Ботево, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, Жеглица, Ивановци, Капитановци, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Търняне и Цар Симеоново.

На проведеното днес заседание общинските съветници оправомощиха кмета на Видин д-р Цветан Ценков да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Общината. „Съгласно указанията на министъра на финансите, ако в бъдеще решим да сменим банката, която обслужва Общината, е необходимо да имаме санкцията на Общинския съвет“, обясни д-р Ценков.

Общинският съвет прие отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2021 година, както и отчетите за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, на капиталовите разходи и за състоянието на общинския дълг. Съветниците бяха запознати и с информация относно изпълнението на общинския бюджет за периода 1.01.2022 – 30.06.2022 г.

Взети бяха и няколко решения, свързани с изпълнявани от Общината проекти. Във връзка с проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в „Св. св. Кирил и Методий – гр. Видин“, ОбС даде съгласие да бъде издаден запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката. Това е необходимо условие за получаване на авансовото плащане в размер на 703 883,40 лв., обясни заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова, която разясни подробности за проекта. Тя отбеляза, че предстои до няколко дни да бъде обявена обществената поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Заместник-кметът подчерта, че след изпълнението на предвидените дейности – саниране, подмяна на дограма, подмяна на ел. инсталация, геотермално отопление, поставяне на слънчеви панели на покрива и др. – ще имаме една модерна училищна сграда с енергиен клас „А+“.

Местният парламент също така даде „зелена светлина“ за започване на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по 15 автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, приета с решение на ОбС, както и за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по допълнителна автобусна линия №2 „кв. „Нов път“ – ж.п. гара – кв. „Нов път“.

Взето бе още решение на Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“ да бъде предоставена за безвъзмездно управление цялата сграда, в която учебното заведение се помещава от миналата учебна година. Досега два от етажите се ползваха от нефункциониращото вече Основно училище „Отец Паисий“, което бе преобразувано чрез сливане със Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“. С предоставянето на общинския имот за управление на Професионалната гимназия образователно-възпитателният процес и производствената практика на учениците ще бъдат напълно обезпечени, като ще се гарантира и доброто стопанисване на сградния фонд.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!