По-високи местни данъци и услуги в Община Видин от 2023 година и нов дълг

На проведеното днес заседание на Общинския съвет във Видин бяха гласувани важни документи, които касаят бъдещото развитие на Общината и са свързани с възможностите за постъпването на повече приходи от предлаганите услуги, съобразно реалната социално-икономическа обстановка, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Общинските съветници одобриха предложенията за: актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; план-сметката за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Видин през 2023 г.; размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на Община Видин за 2023 г.; промяна на Наредба на Общински съвет – Видин за определяне размера на местните данъци на територията на Община Видин; приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин. В мотивите за новата наредба се отбелязва, че тя се предлага с цел спазване на законовите изисквания и даване възможност на общинската администрация да работи в съответствие с действащите подзаконови актове и минимизиране възможността от правен вакуум. Основен фактор при определянето на цените на административните услуги, предоставяни от всяка община, е и времето положен труд на служителите.

На заседанието бяха подкрепени и предложения относно поемане на общински дълг във връзка с финансиране на изпълнявани от Общината проекти. Един от тях е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., който има голям обществен отзвук. Беше поставен въпрос дали при изпълнението му ще има актуализация на цените на извършваните дейности и дали това ще се отрази на работата по проекта. Д-р Цветан Ценков каза в отговор: „Аз като кмет съм много заинтересован Министерският съвет да вземе такова решение и Министерството на регионалното развитие да го изпълни. Изпитваме огромни затруднения, включително с проекта за енергийна ефективност на сградата на Общинската администрация“. Видинският кмет обясни, че ще се заложат собствени средства, за да се преместят информационният център и касите за плащане на данъци на партерния етаж на общинската сграда, за да бъде по-лесен достъпът за гражданите. Д-р Ценков допълни още: „Аз се надявам правителството наистина да оцени инфлационните процеси, да се разбере, че цените на строителните материали са в пъти скочили и всички фирми също изпитват затруднения и ни притискат като община. Може да се наложи отново да пускаме процедурите и да избираме нови изпълнители. Полагаме много усилия да се справим с всички обекти, които Общината трябва да довърши догодина. Но това решение е на Министерски съвет, ние като община нямаме резерв“.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!