Председателят на Административен съд – Видин встъпи в длъжност

Съдия Антония Генадиева официално встъпи в длъжност като административен ръководител – председател на Административен съд – Видин, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Актът за встъпването ѝ в длъжност бе подписан и връчен от председателя на Върховен административен съд – съдия Георги Чолаков.

Съдия Генадиева е избрене единодушно от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с Решение по т.1 от Протокол №41 от 01 ноември 2022 г. Кандидатурата на магистрата беше категорично подкрепена и от Общото събрание на съдиите в Административен съд – Видин.

Съдия Антония Генадиева е с най-висок ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и с над 23 години професионален опит в органите на съдебната власт.

Посоките за развитие на Административен съд – Видин и основните приоритети на магистрата са: високо ниво на административното обслужване, запазване на постигнатите бързина и качество на правораздавателната дейност, нови механизми и инструменти за отчетност, предвидимост, публичност в работата на съда, нови технологии и програмни решения за електронна обработка на делата и нови форми на комуникация с обществеността, чрез постиженията в информационните технологии.

Снимка: Пресцентър Административен съд – Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!