Индустриалните паркове със стратегическо значение за България

Правителството одобри предложения от Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната, съобщиха от Пресцентъра на МС.

Съвременната индустриалната политика има за цел да хармонизира и насочи хоризонталните политики и междусекторни подходи, които променят бизнес средата, насърчават предприятията да използват енергийно ефективни и екологосъобразни технологии и иновации. Един от ключовите елементи за развитие на предприемаческата и бизнес среда е териториалното планиране. Обособяването на територии с цел привличане и реализация на индустриални инвестиционни намерения е предмет на приетия през 2021 г. Закон за индустриалните паркове (ЗИП). В изпълнение на него е изготвен анализ за определяне на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на България въз основа, на който е предложен Списък на ключови индустриални паркове със стратегическо значение за балансираното териториално развитие на страната.

Списъкът съдържа седем от регистрираните 12 индустриални парка, като два от тях са в Северозападния регион за планиране и по един във всеки от останалите региони за планиране. Индустриален парк София-Божурище, Индустриален парк-Бургас, Индустриален парк Плевен – Телиш, Индустриален парк Видин, Индустриален парк ЛВЗ (Русе), Индустриален парк Шумен, Индустриален парк Карлово.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!