Символична първа копка за ремонта на сградата на Общината

Откриваща пресконференция по проекта „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“, изпълняван по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Видин“ се проведе днес в залата на Общинския съвет, а на пл. „Бдинци“ беше организирана официална церемония „Първа копка“.

Светослав Скорчев, зам.-кмет в Община Видин:

Общата стойност на проекта е 3 399 692,22 лева, от които 2 874 502,65 лева финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 507 265,17 лева национално съфинансиране и 17 924,40 лева собствено съфинансиране. Проектът трябва да приключи до 31 декември 2023 година. Фирмата-строител вече подменя прозорците на сградата, започвайки от най-горните етажи.

Общата цел на проекта е обновяване на административната сграда на Община Видин и подобряване качеството на живот чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнявани по Договор за инженеринг, сключен с „Алди Комерс Груп“ ЕООД.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!