Трети гробищен парк във Видин

Преди дни се проведе обсъждане на проект за изменение на Общ устройствен план на град Видин, с който да се промени предназначението на поземлен имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, местност „Алимана 2“, от територия за „Обработваеми земеделски земи“ в територия за „Гробищен парк“ съобщиха от Пресцентъра на Общината. Събитието бе открито от главния архитект на Общината Десислава Евгениева, като обясни необходимостта от разширението на терена.

Управителят на ОП „Обреден дом“ Пролетка Велкова запозна присъстващите с подробностите, които налагат изменението. Тя уточни, че е преустановено извършването на погребения в Стария гробищен парк поради изчерпване на капацитета му. Предвид бързото темпо на загробване и в новия гробищен парк „Алимана“, който функционира от 2002 г., очакванията са към тази година гробните места и там да бъдат изчерпани. 22 парцела от общо 23 са вече загробени, остава един парцел, който е с капацитет от 18 реда по 15 гробни места или общо от 270 гробни места. Месечно се извършват 60 погребения, което налага спешно да бъде разширен гробищният парк.

Поземленият имот, чието предназначение трябва да се промени, е в съседство с границите на гробищен парк „Алимана“.

Придобитият имот ще даде възможност за неговото разширяване с над 28 478 кв. м. „Отчита се и фактът, че това е втори /съпътстващ/ на съществуващия гробищен парк и има изградена ВиК, електрическа и алейна мрежи, автомобилен достъп, паркирането е прилежащо на основния вход“, поясни Велкова. Освен това се предвижда изграждане на костница, с което ще бъде решен проблемът с просрочените неплатени и необлагоустроени с траен надгробен знак гробни места.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!