Започнаха изпитите за кандидат-ловците

В Северозападно държавно предприятие започна провеждането на изпитите за придобиване право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, съобщиха от Пресцентъра на СЗДП. Те ще продължат до 31 юли 2023г. Изпитите се провеждат по график в сградите на РДГ-Берковица и РДГ-Ловеч.

Тази година кандидат-ловците са 1 079 души. Те ще държат теоретичен изпит в три етапа – тест, писмен и устен изпит. Първият етап включва електронен тест със 104 въпроса, който трябва да решат за 90 минути. Темите, по които ще пишат кандидатите са групирани по раздели на модулен принцип: дивечознание, ловно законодателство; дивечоразвъждане, стопанисване и опазване на дивеча; начини, методи и средства за ловуване; оръжезнание и ловна стрелба; ловна кинология; болести по дивеча; оказване на първа медицинска помощ. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси, се счита за успешно издържал изпитния тест.

Всеки кандидат, допуснат до явяване на писмен изпит, развива два въпроса от изпитен билет. Времето за провеждане на писмения изпит също е 90 мин. Оценката на писмената работа се извършва от комисия по шестобалната система. Кандидатите, получили оценка Добър 4 или по-висока за писмената си работа, се считат за успешно издържали писмения изпит и се допускат до устен изпит. На него те отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Издържалите устния изпит се допускат до явяване на практически изпит.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!