Нормализира се обстановката в област Видин след пороите

Отменено е обявеното частично бедствено положение за територията на община Ружинци, за село Черно поле, считано от 07:00ч. на 22.06.2023г., съобщават от Областна администрация. По информация на кмета на общината, остава затворен част от общински път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец, след с. Черно поле в посока с. Смирненски и гр. Брусарци за неопределено време. Към настоящия момент обстановката на територията на общината е нормална.

Считано от 17:00 ч. на 19.06.2023 г., е отменено и обявеното частично бедствено положение за територията на община Димово, за град Димово. Обстановката в общината вече е нормална.

Вчера (22.06.2023 г.) е приключило отводняването на засегнати дворове и къщи в град Дунавци. Техниката и наличния състав, на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин, са оттеглени от територията на града, като при необходимост ще реагират на всеки сигнал за повторно отводняване, вследствие на излезли подпочвени води.

Непочистени към момента са около 10 къщи. От страна на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин е предоставен безвъзмездно препарат за извършване на дезинфекция в засегнатите дворове. Приключил е огледът от сформираната общинска комисия на пострадалите в Дунавци домакинства.

Считано от 15:00 ч. днес, е отменено частичното бедствено положение в град Дунавци .

По информация на кмета на Дунавци, засегнатите от наводнението улици са силно увредени. С частна техника продължава отводняването на шахти. Приключили са дейностите по изземване и загробване на удавени животни от територията на най-голямото населено място в община Видин.

През изминалите дни екипите на ОПУ – Видин активно са работили по отстраняване на компрометирани участъци, настъпили в резултат на интензивните валежи в засегнатите общини. Продължават ремонтните дейности на мостовото съоръжение на път III-121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула, като уверението на ръководството на ОПУ – Видин е, при благоприятни метеорологични условия, дейностите да приключат в утрешния ден и пътят да бъде отворен за преминаване на МПС.

От страна на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин е докладвано, че към настоящия момент на стопанисваните от тях обекти и съоръжения не са констатирани нарушения и възникнали проблеми. Дунавските диги са в добро техническо състояние. Извършват се ежедневни наблюдения и обходи. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите /пътните насипи/ и дигите, изградени по поречията им.

За последните 24 часа нивото на р. Тимок се понижава с 10 см. При станция Чоконьар (данни от официалната интернет страница на националната хидрометеороложка служба на Република Сърбия), нивото при Брегово е на кота 2,5 м под петата предпазна дига на реката. Извършват се ежедневни обходи и наблюдение.

Стопанисваните от дружеството язовири са в добро техническо състояние и имат свободен задържан обем, с изключение на язовир Ошане, който е пълен на 100 %. Към момента контролирано се изпускат водни маси за освобождаване на задържания обем. На язовир Полетковци е въведен постоянен режим на контрол, обход и наблюдение. Язовирът е пълен на 81%.

От 13 юни до настоящия момент Областна администрация Видин ежедневно представяше актуална информация за обстановката на територията на областта към Администрацията на Министерския съвет.

Областният управител на Видин Огнян Асенов изказва благодарност към всички ръководители и служители на териториални звена на изпълнителната власт в областта, на кметовете на засегнатите общини и населени места, за своевременната и координирана реакция при отстраняването на последиците от обилните валежи и настъпилите наводнения. Асенов благодари и на всички доброволци, които активно се включиха в отводняването и разчистването на засегнатите домакинства.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!