Община Видин откри нови 37 социални жилища

Церемонията „Откриване на обект“ по проект „Изграждане на социални жилища в град Видин“ се проведе в ж.к. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Цухлев“ №44 (сградата на бивша детска ясла №2), съобщиха от Пресцентъра на Община Видин. На събитието присъстваха кметът на Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът по „Европейски политики и инвестиции“ Десислава Тодорова, секретарят на Общината Емилиян Енчев, председателят на Общинския съвет Генади Велков, ръководителят на проекта инж. Румен Лилов, директорът на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ Емилиян Евтимов, началникът на отдел „Северозападен регион“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Боряна Войчева, както и експертите от отдел „Северозападен регион“ Нели Вълчева и Боряна Георгиева, управителят на фирмата изпълнител инж. Валентин Кръстев и др.

Кметът д-р Ценков изказа благодарности на всички присъстващи за усилената работа, която са положили, за да превърнат сградата на бившето детско заведение в уютни социални жилища. „Промяната в град Видин е факт. Социалните жилища ще дадат възможност на над 100 наши съграждани, които са в неравностойно положение, да намерят своя дом в тази обновена сграда, която разполага и с паркинг. Надявам се това да допринесе за по-доброто социално положение на нашите съграждани“ – каза д-р Ценков.

Проектът „Изграждане на социални жилища в град Видин“ е изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Бенефициент по проекта е Община Видин. Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв. Срокът за изпълнение на проекта беше 30 месеца.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!