Брегово, Белоградчик и Ружинци ще ремонтират улици с финансиране по програма

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) извърши техническа и финансова оценка на 39 проекта, преминали етапа на административно съответствие и допустимост по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, процедура „Улици“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съобщават от Пресцентъра на институцията. От тях са одобрени 36 проекта, чиято обща стойност на заявената субсидия възлиза на 67 064 998 лв. Улици от три общини от област Видин ще се финансират по процедурата – Брегово, Белоградчик и Ружинци.

На интернет страницата на ДФЗ – РА е публикуван списък с одобрените за финансово подпомагане 36 проекта, чрез които общините от селските региони ще ремонтират уличната си инфраструктура. Всички те са получили оценка от 49 точки включително. Останалите 3 одобрени проектни предложения, получили 48 точки, остават в резервния списък за финансиране по процедурата. При наличие на бюджет, със същите ще бъдат сключени административни договори.

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение в ИСУН 2020. Ще бъдат изискани необходимите документи за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици.

Снимка: АПИ
Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!