ВиК започват да начисляват лихви

От ВиК уведомяват, че за всички просрочени задължения, фактурирани след 01.09.2023г, ще се начислява законна лихва за периода на просрочие. За фактурите, издадени преди това, няма да се начисляват лихви.

От Дружеството припомнят, че съгласно чл.33 ал.2 от „Общите условия за предоставяне на ВиК услуги“ срокът за заплащане на дължимите суми е 30 (тридесет) дни след датата на фактуриране.

Да видим дали сега ще се събират дължимите суми за похарчената вода от един известен квартал…

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!