Изменения в Закона за автомобилните превози

Министерският съвет одобри изменения в Закона за автомобилните превози, съобщиха от Пресцентъра на Институцията. С проекта се въвеждат мерки на национално ниво за прилагане на европейското законодателство по Пакета Мобилност I. Въвежда се изискване за лицензиране на фирми, извършващи превози на товари с автомобили над 2.5 тона, вместо досегашното изискване за 3.5 тона.

Допълват се и правилата по отношение на времето за управление и почивка на водачите в автомобилния транспорт и се увеличава срокът за съхранение на документите от тахографа на превозното средство от 28 на 56 дни.

Определят се специфични правила за командироване на професионалните водачи в автомобилния транспорт. Целта е от една страна да се приложат европейските правила у нас, а от друга да се гарантира правото на командированите водачи да полагат труд при условията, които важат за работниците в държавата, в която са командировани.

С промените ще се повиши ефективността на контрола, извършван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Създават се предпоставки за подобряване събирането на публичните задължения, противодействие на т.нар. превозвачи „пощенски кутии“ и адекватна социална закрила за водачите, извършващи международни превози на пътници или товари.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!