Административен съд – Видин прекрати дела по реда на Изборния кодекс

Административно дело №232/2023г. образувано по жалба на С. Г. Г. от с. Сланотрън срещу Писмо № АО-02-06-1271-1/20.10.2023 Г. НА СТ. ЕКСПЕРТ ЗГРСР ПРИ ОБЩИНА ВИДИН, във връзка с отказ жалбоподателя да бъде включен в гласуване с подвижна избирателна кутия е ПРЕКРАТЕНО с Определение от 07.11.2023г., поради приключване на местните избори и изтичане на сроковете по чл.41 и чл.42 от ИК за обявяване и публикуване на новите избирателни списъци във връзка с насрочените избори за общински съветници и кметове, съобщиха от Пресцентъра на институцията. За жалбоподателя вече не е налице правен интерес от оспорване на процесното писмо.

Административно дело №234/2023г. образувано по жалба на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ против ОИК – ВИДИН, с искане касиране на местните избори в община Видин от 29.10. и 05.11.2023 г. е ПРЕКРАТЕНО с Определение от 07.11.2023г., предвид това, че в чл. 459 и сл. от ИК е определен ред и начин за оспорване на решението на Общинската избирателна комисия. Национален съвет на ромите в България не попада в кръга от лица, за които съществува правна възможност да оспорват това решение, нямат легитимация за това. След като жалбоподателят е неправосубектен е налице предпоставката на чл. 159, т. 2 АПК. Освен това не се оспорва конкретно решение, а е направено искане за касиране изобщо на изборите. Жалбоподателят няма правен интерес от такова оспорване, ако не е посочено кое точно решение се оспорва, т. е. налице е предпоставката на чл. 159, т.4 АПК.

Всички определения за прекратяване на дела по реда на Изборния кодекс подлежат на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в седем дневен срок от съобщаването им на страните.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!