Пет видински общини с проекти за Местни инициативни рибарски групи

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА 2021-2027 г.) приключи с оценката на постъпилите проектни предложения по подготвителната процедурата „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“, съобщиха от европейския областен информационен център във Видин. С това се стартира процесът по подготовка на стратегии на местните общности, зависими от рибарството.

За област Видин е одобрен проектът на Община Видин “Подготвителни действия за създаване на Местна инициативна рибарска група Видин – Ново село – Брегово” на стойност 24 889 лева. Още две видински общини – Ружинци и Димово, ще участват в местна инициативна рибарска група. Те са част от проекта на Община Монтана „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие в Монтана-Ружинци-Димово“, чиято стойност е 26 551 лева.

Безвъзмездната финансова помощ от ПМДРА се предоставя за изграждане на капацитет и подготовка за разработване и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав.

Досега на територията на област Видин не е имало Местни инициативни рибарски групи. Екипът на Областен информационен център-Видин активно популяризира процедурата за формирането им, защото чрез групите се осигурява възможност на местната общност сама да реши как да бъдат изразходени средствата по програмата и към какви дейности да бъдат насочени те, за да се развият най-добре, както територията, която обхваща групата, така и рибарския сектор в нея.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!