Фондация АДРА и пчелите

Соня Мачорска

Представители на фондация „АДРА-България“ и пчеларско дружество “Димитър Балев“ – Видин представиха социален пчеларски проект „Bee4Thee“ (Пчела за теб), който ще се изпълнява в област Видин. В пресконференцията участваха: Мариан Димитров, директор на Фондацията, Петър Младенов, председател на пчеларското дружество във Видин и Даниел Лунгов, експерт „Проекти“ във Фондация „АДРА-България“.

По Проекта, който ще продължи 18 месеца, ще бъдат обучени 15 нови пчелари, на които ще бъде предоставено пълно оборудване за тази дейност и 12 кошера с пчелни семейства. Общата стойност на Проекта е 50 000 долара. Подбора на беницифиентите е направен от пчеларско дружество “Димитър Балев“ – Видин. Те отговарят на редица условия, част от които са: трайно безработни лица, имащи желание за занимание с такава дейност и др. Одобрените хора са от Видин и селата: Покрайна, Антимово, Кутово, Владиченци, Дражинци, Пешаково, Ракитница, Бойница.

Идеята на Проекта, освен придобиването на занаят и работа за хората, е те да бъдат научени и на благотворителност и след време да даряват част от своята продукция на Домове за деца и възрастни хора.

Подобни проекти за развитие на пчеларството се реализират, освен в България, в Северна Македония и шест африкански държави.

АДРА (на английски: ADRA – Adventist Development and Relief Agency) e световна адвентна благотворителна организация за развитие и помощ.

Основни дейности на Фондацията са: Икономическо развитие (Помощ с цел даване възможност на отделни личности и на бедни семейства да подобрят качеството на живота си чрез обучение за извършване на дадена дейност или чрез придобиване на занаят); Изхранване; Здравеопазване; Хуманитарна помощ при бедствия; Образование.

Световната адвентна благотворителна организация АДРА е създадена през 1914 г. във времето след Първата световна война от няколко доброволци, решили да подпомогнат изпадналите в беда свои братя. Постепенно дейността се разширява и АДРА заема място сред най-големите световни хуманитарни организации. Особено след 1980 г. АДРА е един от най-дейните членове на семейството на хуманитарните фондации с приоритет в дейността. Тя подпомага бедстващи райони при наводнения, земетресения, епидемии. Оказва помощ на развиващите се страни, изразяваща се в обучение и проекти за водоснабдяване, строежи на болници, язовири и др.

Правителствата на много от развитите страни предоставят своите фондове за подпомагане на АДРА, за да реализира хуманитарни проекти в различни части на света. Със своето поведение и прецизност тя е заслужила доверието на правителствените и международните организации. ADRA-International е член на световната организация на фондациите към ООН и Европейската общност. Работи и има офиси в 125 страни представени в ООН. Нейната емблема е позната по всички континенти в стотици страни.

Активно участва и реализира различни проекти по всички континенти. В Европа АДРА има офиси във всички страни. Те са обединени в един офис на АДРА, който се намира в Брюксел. Офиса на АДРА Европа е член на КОНКОРД. В България АДРА открива свой клон през 1992 г.

Video: Facebook Sonya Kirirlova Machorska

error: Content is protected !!