Няма птичи грип във Видинско

Под председателството на областния управител Иво Атанасов днес се проведе заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания, съобщиха от Пресцентъра на институцията. На заседанието стана … Read More

Община Видин подписа нов договор за подмяна на печките

Община Видин подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изпълнение на Проект „За по-чист въздух в Община Видин“ по процедура №BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритет … Read More

Малки артисти във Видин

В скромна зала днес се състоя първото представление на възпитаниците на Театрална школа „DesArt“. Основател и ръководител на формацията е актрисата Десислава Цветкова, която от есента на миналата година работи … Read More

Идейна концепция за популяризиране на Културен център „Жул Паскин“

На срещата в обновената сграда на бившата Видинска синагога присъстваха: кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, народният представител Любен Иванов, заместник-кметът Мартин Дончев, авторите на концепцията от архитектурно студио … Read More

Община Видин с проектни идеи за „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

На събитието, което се проведе днес в Областния информационен център, се включиха заместник-кметовете на Община Видин Десислава Тодорова и Борислава Борисова, Албена Начева – началник на отдел „Планиране, програмиране и … Read More

Среща на МВР в Кула

Представители на полицията, местната власт и институциите проведоха работна среща в община Кула, съобщиха от Пресцентъра на институцията. В дискусионен формат участниците обсъдиха широк спектър от въпроси, свързани с местната … Read More

Увеличава се финансирането за общинската администрация, културните институции и помощник-възпитателите

Министерският съвет прие решение за допълнително завишение на максималните коефициенти за съответните групи общини, които се използват при изчисляването на стандарта за средствата за заплати на служителите, заети в общинската … Read More

„Община Видин има дългосрочна визия за устойчива енергия и климат“

Това заяви заместник-кметът Борислава Борисова на заключително събитие по проект MAKING-CITY („Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване на положително бъдеще“). Във форума, който се проведе в Културен център „Жул … Read More

error: Content is protected !!