На какво се смееха Първите – 2

Соня Мачорска

Първи да си! И сега, и някога. Е, тук не ти правят „вятър“ с екзотични и шарени ветрила, но ти пеят, разсмиват те – да разтовариш деня си… Тези, дето „благо лъжат“ не са много и помнят кога, къде и кого са разсмивали…

Сики от Синаговци, Видинско, многократно е викан – я с кавал да посвири, я „лакардия“ да разкаже…

Прочул се той с Дело №13 на Другарския съд и историческия пръч от горнокрайската зареда, дето го разказвал първо на Петър Младенов (тогава външен министър на България), а после и на министър-председателя Тодор Живков. Ама бая се попотил, преди да почне, та уговорил милиционерска кола отвънка да „пусне“ буркана и веднага да го закара на село, да го не фанат за дъното на панталонеца, че после отърване нема…

„Та, събрале сме се на заседание на Другарския съд за дела маловажни – земане, даване, обсебване до 50 лева, гюрунтии… да не одат ората до Съда и да арчат пари… Та стигнаме до Дело №13 за пръча от горнокрайската зареда. Некой си Вико си карал три кози на пръч да се пръчат, а после не ще да си плати по 2 лева за едната. Оказало се, че имало мешания – скачал и долнокрайския пръч, и горнокрайския. За първите две кози Вико немал претенции, само за третата. Разправяйли се, колко се разправайли, он се ядосал и рекъл: „На ви парите! (и ги фърлил на земята) Ама да знаете, че я вашия пръч го не признавам за третата коза! Щото чрън пръч, бели ярета!… И си тръгнал ядосан…“

error: Content is protected !!