Какво се случва с фонтана във Видин?

Соня Мачорска

Наскоро пуснат, новият фонтан в центъра на Видин е с повредени компенсатори против аварии при замръзване. Разположени радиално по вътрешната облицовка на съоръжението, компенсаторите трябва да я пазят от повреди при ниски температури. Дали връзките, които свързват пластмасовите части, са скъсани от вандали, или става въпрос за друга повреда, не знам, но грозната гледка е факт. Фонтанът трябва целогодишно да е с вода (!), тъй като дънните лампи и други части могат да бъдат повредени от недобросъвестни хора.

Вече няколко дни новият фонтан тип „Глухарче“ е в плачевно състояние. Освен това, „културни“ граждани продължават да изхвърлят във водите му най-различни отпадъци, които не се почистват от никого.

Това е поредният случай на направено нещо във Видин, което не се поддържа, а се оставя да се руши.

error: Content is protected !!