Фонд „Здраве“ създават във Видин

Общинският съвет в града избра временна комисия, която ще подготви нормативна уредба за създаване на фонд „Здраве“, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Това реши местният парламент на извънредното си заседание, инициирано от групата общински съветници от БСП. Искането е свързано с намиране на решение за задълбочилите се проблеми в МБАЛ „Св. Петка“ и създаване на общински фонд или фондация „Здраве“ за подпомагане на лечебното заведение. На заседанието присъстваха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и представители на общинското ръководство, прокуристът на болницата д-р Ивета Найденова, лекари и медицински работници.

По време на дебата, продължил няколко часа, бяха обсъдени различни мерки за стабилизиране на видинската болница, като социалистите настояваха да се създаде фонд „Здраве“ по примера на други общини и в него да се предвидят 200 000 лв. от бюджета на Община Видин. Внимателно беше коментиран и въпросът дали тази стъпка отговаря на законовите изисквания.

Кметът д-р Цветан Ценков изрази надежда, че с общи усилия болезнената тема за бъдещето на видинската болница ще бъде решена. Той припомни, че МБАЛ „Св. Петка“ е държавна собственост с много малко общинско участие. „Единственото нещо, за което трябва да апелираме към правителството (което, бъдете убедени, го правя всеки ден), е наистина да се вземат мъдри политически решения, които касаят всичките 30 окръжни болници. Те са гръбнакът на българското здравеопазване и са от особен приоритет за националната сигурност на държавата. Не знам в тази зала да има някой от моите колеги или от вносителите, който да има въобще съмнение, че болницата е нужна на нашия прекрасен град“ – каза той. Но според него усилията в бъдеще не касаят само пари, а и организация, и кадри. Необходимо е да се стимулира специализацията на млади лекари. „Видинската болница, поради стратегическото й разположение, може да я направим първата със специален статут. Но това не е решение на Общинския съвет или на нас, а на собственика, т.е. държавата. Този специален статут да бъде под егидата на двата университета – Медицинския в София и този в Крайова. Тук трябва да се случват истински медицински неща. Първото нещо е да се реши въпросът с хората – как да докараме от нашите новозавършващи колеги тук, на място? И ако се случат тези неща, които сме замислили, дали видинската болница не може да бъде първата, която ще започне да прави обучение за парамедици и за медицински сестри под егидата на двата университета?! Това, което може да стабилизира нашата болница, са хората и доброто ръководство. Иначе аз абсолютно приветствам изготвянето на Наредба от общинските съветници, бихме могли да подкрепяме морално, финансово – не като фонд „работна заплата“, защото това законът не го разрешава, а бихме могли да плащаме квартирните разходи, да дадем жилища под наем на млади лекари, да им дадем други възможности за специализация – това е възможно и е редно да го направим. Призовавам ви да вземете правилните и законосъобразни решения и ръководството на Общината ще се съобрази с това. А защо някой е решил, че точно 200 000 лв. не достигат на болницата, аз лично недоумявам и това по никакъв начин не може да реши проблемите й. Ние можем да стимулираме развитието на материално-техническата база, обучението на кадри, научния процес. Целият този дебат не е излишен, той ще продължава, а на вашите плещи ще тежат мъдрите и законосъобразни решения“ – заяви д-р Ценков от трибуната на местния парламент.

Д-р Борислав Милчев, който е член на Борда на директорите на МБАЛ „Св. Петка“ информира, че в момента болницата е финансово стабилна, че се погасяват задълженията по кредити, взети от предишното ръководство, плащат се редовно заплатите, макар и ниски. Обсъден бе и въпросът да има представител на Общината в Борда на директорите.

В крайна сметка общинските съветници избраха 7-членна временна комисия с представители на всички групи, с председател Калин Каменов. Нейната задача е да подготви и внесе в Общинския съвет нормативна уредба за създаване на фонд или фондация „Здраве“ при ясна формулировка за акумулиране и изразходване на средства от учредения фонд, като се ръководи от разпоредбите на чл. 58 а, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Ако комисията си свърши работата до 31 януари, тогава може да се гласува и нормативната уредба, правната основа на фонда за здраве, а неговият размер да се гласува с бюджета на Община Видин на 7 февруари.

error: Content is protected !!