Стандарт за общо зарядно – до юли

Соня Мачорска

Европейският парламент настоява за обвързващи правила преди лятото, съобщиха от Пресслужбата на Институцията. Спешно трябва да бъдат приети: стандарт за общо зарядно устройство; мерки, даващи възможност на потребителите да имат избор; мерки за намаляване на електрическите и електронните отпадъци (16.6 кг. годишно на човек).

Европейският парламент призовава Европейската комисия да предприеме мерки за гарантиране на съвместимостта на различните безжични зарядни устройства с различни мобилни устройства; да обмисли предлагането на законодателни инициативи за увеличаване на количеството събрани и рециклирани кабели и зарядни устройства в държавите членки; да гарантира, че потребителите няма да продължават да бъдат задължени да купуват нови зарядни устройства с всеки нов електроуред и др.

През 2009 г. имаше повече от 30 различни вида зарядни устройства, а днес те са основно три вида.

Европейската комисия прие работната си програма за 2020 г. на 29 януари, в която тя се ангажира да представи законодателно предложение за общите зарядни устройства в третото тримесечие на 2020 г.

error: Content is protected !!