Английската замина в Португалия

Соня Мачорска

В португалската енория Фатима се провеждат работни дейности по проект „Трудовият пазар в училище“ по програма Еразъм + на Европейската комисия. Участват ученици и учители от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин, съобщи Любомир Георгиев, директор на Училището.

ГПЧЕ „Й. Радичков“ е координатор на Проекта (№ 2019-1-BG01KA229-062582_1). Периодът на изпълнение е от септември 2019 до август 2021. Партньори по Проекта са училища от Гърция, Италия, Португалия и Турция. Проектът е насочен към ученици на възраст 16-18 години oт 10 и 11 клас.

Основните цели на Проекта са: учениците от училищата в партньорството да придобият умения за развитие на предприемачество, които могат да използват за избор на бъдещото си образование. Проектът ще развие и обогати предприемаческото мислене на учениците, като им позволи да разработват съвместни бизнес идеи, които ще осигурят по-плавния им преход от училище към света на бизнеса. Учениците ще се запознаят с икономиката в региона на всяко партньорско училище, ще се срещнат с различни предприемачи и представители на бизнеса. Целта на Проекта е учениците да си сътрудничат и да създават иновативни бизнес идеи, които да са пригодени към икономиката в региона на съответната държава.

Първият обмен на учениците на тема: „Португалската икономика и стартиращи фирми в областта на информационните технологии“ се провежда във Фатима от 3 до 7 февруари.

Фатима е място за поклонение, което се посещава и от болни с надеждата да бъдат изцерени. На 13 май 1917 година Дева Мария се явява на трите деца на един местен овчар – Лусия дош Сантош, Жасинта и Франсиско Марто, насред полето.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!