Започва работа Европейският комитет на регионите

Соня Мачорска

Днес започва работа Европейският комитет на регионите, съобщиха от Националното сдружение на Общините в Република България. Мандатът на Европейския комитет на регионите (ЕКР) започна официално на 26 януари 2020 г. и ще продължи до 25 януари 2025 г. Кметът на община Габрово Таня Христова ще представлява България в работата на първото заседание на 138-а пленарна сесия на Европейския комитет на регионите.

Това Първо заседание има учредителен характер, а в рамките на пленарната сесия делегатите ще изслушат няколко становища на ЕКР: „Пакет „Разширяване“ за 2019 г.“, „Приносът на регионите и градовете за развитието на Африка“, становище за укрепването върховенството на закона, позиция в рамките на диалога „Към устойчиви квартали и малки общности” и още няколко доклада, възложени от предишния състав на Комитета.

Комитетът на регионите е консултативен орган, който представлява интересите на регионалните и местните органи в Европейския съюз и представя становища от тяхно име пред Съвета и Комисията.

В съответствие с разпоредбите на Решение 2014/930/ЕС на Съвета от 16 декември 2014 г. Комитетът на регионите се състои от 350 членове, разпределени между страните с фиксирана квота. Предстои състава на своите делегации да попълнят Белгия, Германия, Малта, Полша и България. Още през предходната година, ръководният орган на НСОРБ взе единодушно решение, членовенте на българската делегация в ЕКР да бъдат определени от новия състав на Управителния съвет на Сдружението, който ще бъде избран от Общото събрание на 26 февруари 2020 г. Изключение беше направено единствено по отношение на досегашния ръководител на делегацията – кмета на община Габрово Таня Христова. На 30 септември 2019 г. тя беше избрана за председател на Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) и досегашния УС на НСОРБ прие да потвърди кандидатурата й и за новия състав на българската делегация в ЕКР с оглед запазване на престижната й позиция, каквато представител на страната ни заема за първи път.

Република България участва в работата на Европейския комитет на регионите с делегация от 12 изборни лица от местната власт, чийто мандат е 5 години. Те се одобряват от Министерски съвет по предложение на Управителния съвет на НСОРБ. На всеки четири години, след провеждането на местни избори, се извършва частична актуализация на състава на делегацията. Утвърдена практика е кандидатурите да се предлагат от новоизбрания състав на Управителния съвет на НСОРБ. На следващата сесия през м.март 2020 г., българската делегация ще участва в пълния си състав.

Таня Христова е кмет на община Габрово от ноември 2011 г. до момента. 2010 – 2011 е Началник на политическия кабинет на Министъра по управление на средствата от ЕС. Има задълбочени познания в областта на европейката и българската нормативна уредба, свъзрана с подготовката и управление на проекти по Оперативните програми 2007 – 2013г., провеждане на обществени поръчки и управление на договори, включително и договорните условия на FIDIC.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!