Обявиха повишена готовност за птичи грип

Българската агенция по безопасност на храните е издала заповед за предприемане на мерки във връзка със заболяването инфлуенца по птиците, съобщиха от пресцентъра на Община Свищов. Всички райони на страната трябва да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност.

Във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците (птичи грип) и нейното разпространение през м. януари на територията на Полша, Словения, Унгария и Румъния, в Свищов се проведе заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации. Домакин на срещата бе председателят на Общински съвет – Свищов и практикуващ ветеринарен лекар д-р Кристиян Кирилов, който откри заседанието, и даде думата на д-р Валери Иванов – гл. инспектор в отдел „ЗЖ” при ОДБХ – Велико Търново.

Мерките, които трябва да бъдат предприети от отглеждащите птици и в т.н. „заден двор“, с цел недопускане и ограничаване опасността от заболяването да проникне на територията на общината, са: Недопускане на контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа; Домашните птици да се отглеждат в закрити помещения; Фуража, с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, през които могат да преминават диви птици; Да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски (водоплаващи) от други домашни птици и др.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!