147 години от обесването на Васил Левски

Соня Мачорска

Видин се поклони на своя Апостол! В присъствието на: Видински митрополит Даниил, кмета д-р Цветан Ценков, зам.-областните управители Анжело Методиев и Лъчезар Попиванов, председателя на ОбС Генади Велков, много ученици, граждани.

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски (на стар правопис: Василъ Лѣвскій), е български национален герой, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО). Известен е и като Апостола на свободата, заради организирането и разработването на революционна мрежа за освобождаване на България от турско робство. Пътува по страната и създава революционни комитети, които да подготвят обща революция. Неговата мечта е чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероизповедание. Мечта, несбъдната до днес!

error: Content is protected !!