Комисията по петиции на ЕП в България за правата на кредитополучателите

Комисията по петиции на ЕП посети България във връзка с получени множество петиции, за нарушаване правата на потребителите при получаване на кредити, съобщиха от Пресцентъра на Европейския парламент.

„България е предприела стъпки за подобряването на правата на българските потребители в сферата на кредитополучаването, ще продължим да следим прилагането на законовите изменения.“ Tова заяви председателят на комисията по петиции на ЕП Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) по време на пресконференция днес в София.

В пресконференцията взеха участие Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания), председател, Лорант Винце (ЕНП, Румъния), Кристиан Терхеш (С&Д, Румъния) и Татяна Жданока (Зелени/ЕСА, Латвия), които бяха на тридневно посещение в България между 24 и 26 февруари. Те бяха придружени от българските евродепутати Цветелина Пенкова (С&Д) и Андрей Слабаков (ЕКР). Темите, засегнати по време на пресконферецията, включваха предполагаеми нарушения на правата на потребителите, свързани с ролята на съдебните изпълнители, нарушението на правото на справедлив процес и нарушенията на Директива 93/13/ЕИО относно нелоялни условия в потребителските договори, както и теми относно спазването на законодателството в областта на околната среда и отпадъците по отношение на предвидените депа за отпадъци в община Монтана.

Председателят на Комисията по петиции Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) заяви: „Ние сме близо до българските граждани и до българските институции, на които искам да благодаря за позитивното посрещане и сътрудничество. Имахме много интензивни два дни и половина в България. Посещението ни беше предизвикано от голям брой петиции, получени по въпроси, свързани с правата на потребителите, по-специално със злоупотреби с клаузи в договорите за кредити. Разговорите ни с различни заинтересовани страни ни помогнаха да разберем по-добре ситуацията. Отбелязваме скорошните усилия, предприети от България за изменение на Гражданския процесуален кодекс, за справяне с трайните недостатъци, посочени от вносителите на петициите и засягащи много български граждани. Това е първата стъпка, за да се гарантира балансът между правата и задълженията на потребителите и кредитните институции. Нашият доклад, който ще обобщи резултатите от официалното ни посещение, ще включва заключения и препоръки, с които ще посочим аспекти, които според нас трябва да бъдат подобрени, за да се гарантира по-добрата защита на потребителите.“

Относно посещението в Монтана г-жа Монсерат изтъкна ползотворните срещи, които евродепутатите са провели с петиционерите и представителите на местната администрация и регионалните органи по околна среда и отбеляза известният напредък в управлението на отпадъците, както и желанието на местните органи да продължат работата по сигналите на гражданите.

По време на официалното си посещение евродепутатите се срещнаха с вносители на петиции, представители на държавната администрация от Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Българската народна банка, професионални асоциации, организации за защита на потребителите, както и Омбудсмана на Република България. Делегацията посети също така депото за отпадъци в град Монтана и се срещна с представители на местната администрация и регионалните органи по околна среда.

Целта на посещението бе да даде възможност на представителите на комисията по петиции да се запознаят отблизо с позициите както на вносителите на петиции, така и на представителите на държавната администрация и други заинтересовани страни.

Комисията по петиции ще изготви доклад, който ще обобщи резултатите от официалното посещение и ще включва заключения и препоръки за подобрения, за да се гарантира по-добрата защита на потребителите. Докладът ще бъде гласуван в комисията на ЕП в близките месеци и ще бъде достъпен за гражданите.

Снимки: Пресцентър на Европейския парламент

error: Content is protected !!