Онлайн връзка с МВР – Видин

Използвайте електронните услуги на МВР в условията на противоепидемични мерки, призовават от Областна дирекция на МВР във Видин. Напомня се на гражданите, които имат заверен електронен подпис, че могат да получат административна услуга и по електронен път. Във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на коронавируса, се призовават гражданите максимално да се възползват от възможността за услуги по електронен път, за да се избегне струпването на много хора на едно място.

МВР – Портал за електронни административни услуги: https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Home/Index

Обслужването на гражданите на гишетата в секторите „Български документи за самоличност, „Пътна полиция“ и група „Миграция“, където се извършват административни услуги, продължава при строго спазване на превантивните мерки – спазване на безопасна дистанция от гражданите, когато са налага изчакване, редовно проветряване на помещения и дезинфекция в рамките на работното време.

Най-добре е гражданите, които нямат спешна нужда от административна услуга, предоставяна от ОДМВР-Видин, да отложат посещението си там, където се приемат документи.

От Пожарната напомнят, че физически и юридически лица могат да ползват за неотложна/спешна кореспонденция със звената за пожарна безопасност и защита на населението в региона следните електронни адреси: РД ПБЗН – Видин: e-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg

Оперативен център: e-mail: fire-oc-vidin@mvr.bg

РС ПБЗН – Видин: e-mail: fire-rs-vidin@mvr.bg

РС ПБЗН – Белоградчик: e-mail: fire-rs-belogradchik@mvr.bg

РС ПБЗН – Кула: e-mail: fire-rs-kula@mvr.bg

МВР призовава гражданите да ползват онлайн услуги. Във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на коронавируса, се призовават гражданите максимално да се възползват от възможността за услуги по електронен път, за да се избегне струпването на много хора на едно място.

error: Content is protected !!