Лебеди в Дунав

Соня Мачорска

Въпреки топлото време тази зима и въпреки подранилата пролет, лебедите доплуваха по-късно от друга година. По Дунав при Видин минаха вчера, на път за езерото Сребърна, до Силистра, където ще останат до есента.

Лебедите са разпространени в цял свят, с изключение на Антарктида. На много места живеят редом с човека в полудиво състояние или като паркови птици, и по този начин се компенсира намаляването им в естествената им среда на обитание. Повечето видове са прелетни. Обитават крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, соленоводни басейни, включително морета и океани.

На 21 януари 2017 година край Видин ято от красивите птици плуваше измежду заледените води на реката, при минус 20 градуса.

През 2011 година, при завръщането си през март от юг, за първи път ято пеликани се задържаха около остров Кутово (Голиа) и около Безименния остров до Видин. Остров Кутово е едно от вай-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазването на няколко вида птици, като нощната, бялата, сивата и ръждивата чапла, големия и малък корморан, сивата гъска и др.

error: Content is protected !!