Безплатни служебни бележки за пътуване издава Община Видин

Кметове и кметските наместници в малките населени места ще издават служебни бележки за преминаване през КПП-та на всички лица, които полагат грижи, доставят лекарства, храни и други продукти от първа необходимост на възрастни хора извън града на територията на Общината, съобщиха от Пресцентъра на общинската администрация. Издаването на служебните бележки е безплатно, уточниха от Пресцентъра.

За всички, които работят в общинската администрация, общинските направления и предприятия, се заверява декларация по образец, за да могат служителите да стигат до работните си места.

Декларацията или служебната бележка се изискват при КПП-та на входовете и изходите на областните градове в случаите, когато придвижването е наложено от полагане на труд в друго населено място, или по здравословни причини на пътуващия и негови близки, както и при завръщане на настоящия или постоянен адрес. Приложимо е за периода на извънредното положение, поради заплаха от разпространение на COVID-19.

Снимка: Пресцентър Община Видин

error: Content is protected !!