Община Видин намери партньор от Норвегия за уличното осветление

На закрито (заради епидемията) заседание на Общинския съвет днес се гласува предложение на Кмета д-р Цветан Ценков за името на проекта за уличното осветление по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. Точното наименование ще е „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на гр. Видин“ по открита процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините и финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по Проекта на Община Видин от страната донор ще е MPENERGY MP AS, Norway.

Партньорството с дружество от страните-донори по Норвежката програма – (Норвегия, Исландия или Лихтенщайн), дава допълнителни точки при кандидатстването и придава тежест на проекта, от една страна и, от друга – има отделена малка сума за обмяна на опит, тоест за черпене на опит и евентуално прилагане. Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности по енергийна ефективност.

Общината има готовност за подмяна на уличното осветление в четири квартала, за които се кандидатства с един проект. Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200 хил. до 600 хил. евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта, който не се издържа от групировки или финансови институции! Сайт за обикновените хора на 4 езика. Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!